Skip to main content

Recommended For You

Loading...

Shopping Cart

You're getting the VIP treatment!

Item(s) unavailable for purchase
Please review your cart. You can remove the unavailable item(s) now or we'll automatically remove it at Checkout.
itemsitem
itemsitem
 • Ang Mga Anghel At Ang Mga Numero

  Kapag humihiling tayo ng tulong sa mga anghel, lagi silang tumutugon at kung minsan ay kaagad nilang tinutupad ito. Halimbawa, hilingin mo sa kanila upang magkaroon ka ng mahusay na trabaho – at ang isang kaibigan ay tumawag sa telepono upang sabihin sayo na ang kanyang kumpanya ay nangangailangan ng empleyado. Karaniwan, ang mga anghel ay sumasagot sa pamamagitan ng banal na pagpapatnubay at ... Read more

  PHP999.73

 • Secreta Sapientiae SATOR

  Deus Pater

  Arcanum Sapientiae Dei vel Sapientiae Esotericae, ut dicitur, homini omnino non sunt revelata. Pauci sunt qui hoc sciunt.Dicitur antiquitus in diebus prophetarum nostrorum, sicut Moyses, Abraham, David, Salomon et alii, angeli Dei loquebantur eis ut dux eorum, et docebat eos mirabilia in conspectu humanitatis.Sunt angeli, qui maioribus nostris arcanam sapientiam docent. Et nisi digni homines ... Read more

  PHP999.73

 • A SABEDORIA SECRETA DE SATOR

  DEUS O PAI

  A sabedoria secreta de deus ou a então chamada sabedoria esotérica não foi inteiramente revelada à humanidade. Existem apenas alguns que sabem disso.É dito que nos tempos antigos, nos dias de nossos profetas como moisés, abraão, davi, salomão e outros, os anjos de deus falaram com eles como seu guia e lhes ensinaram coisas maravilhosas diante dos olhos da humanidade.Existem anjos que ensinam ... Read more

  PHP999.73

 • LA SABIDURÍA SECRETA DEL SATOR

  DIOS EL PADRE

  La sabiduría secreta de Dios o la llamada Sabiduría Esotérica no ha sido completamente revelada a la humanidad. Solo unos pocos saben esto.Se dice que en la antigüedad en los días de nuestros profetas como Moisés, Abraham, David, Salomón y otros, los ángeles de Dios les hablaron como su guía y les enseñaron cosas maravillosas en medio de la vista de la humanidad.Hay ángeles que enseñan sabiduría ... Read more

  PHP999.73

 • Ang Sekreto Nga Kaalam Mahitungod Sa SATOR

  Dios Nga Amahan

  Ang tinago nga kaalam sa Dios o gitawag nga Esoteric Wisdom wala pa hingpit nga napadayag sa katawhan. Pipila lang ang nakahibalo niini.Giingon nga sa karaan nga mga panahon sa mga adlaw sa atong mga propeta sama nila ni Moises, Abraham, David, Solomon ug uban pa, ang mga anghel sa Dios nakigsulti kanila ingon ilang giya ug nagtudlo kanila sa mga katingalahang butang taliwala sa panan-aw sa ... Read more

  PHP999.73

 • Ang Ikatlong Mata

  Ang kamalayan sa mundo ng mga imortal, mga espiritu, mga anghel, mga kakayahang lagpas sa kakayahan ng mga ordinaryong tao ay mga katangian ng mga taong may bukas na ikatlong mata. Ano ba ang ikatlong mata? Ano ba ang mga uri nito at kung papaano mabuksan ang ikatlong mata ng isang tao. Dito sa aklat na ito natin ilalahad ang mga kakayahan, mga pamamaraan, mga ikakabuti at hindi ikakabuti sa mga ... Read more

  PHP749.80

 • Aklat Ng Aum

  Ang aklat na ito ay naglalalaman ng karunongang lihim na kakaiba sapagkat ang salitang AUM ay siyang tunog ng kalikasan at buong uniberso. Ito rin ang tunog na minamantra ng mga budhismo, tibetan, at mga indeano na kung saan pinapaniwalaan ng kapag ginamit ito sa meditasyon ay magbubukas ito sa iyong mga chakras sa katawan. Sa karunongang lihim dito sa Pilipinas, ang AUM ay nahahanay sa isang ... Read more

  PHP749.80

 • Aklat Ng Kalikasan

  ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALALAMAN NG MGA PINAKATAGONG KARUNONGAN NG DEUS NA NAUUKOL SA KALIKASAN. DITO NAKATALA ANG KANYANG MGA LIHIM NA PANGALAN NA NAKASULAT SA BUKAS NA TESTAMENTO NG KALIKASAN, NARIRINIG MULA SA MGA SANGGOL AT NG MGA SUMUSUSO, SINASAMBIT NG MGA HAYOP SA SANGKALUPAAN, SA KAHANGINAN AT SA KATUBIGAN. LINGID SA KAALAMAN NATING MGA TAO NA ANG MGA HAYOP AY MAY SARILING PAMAMARAAN SA ... Read more

  PHP999.73

 • Karunongan Ng Deus

  Dito sa aklat na ito matutunghayan ang iba't-ibang lihim na karunongan ng Deus mula sa paglalang hanggang sa kapanahonan ng Panginoong Hesucristo. ... Read more

  PHP999.73

 • Aklat Ng Medium

  ATAS NG MALAKING KAKULANGAN NATIN NG KAALAMAN SA PAGPAPAUNLAD NG MGA KALOOB (FACULTAD MEDIANIMIKA) AT UPANG MAKATULONG SA MGA KAPATID NA MGA KASANGKAPAN AT LALO PA SA MGA KASALUKUYANG NAGSASANAY NGAYON SA PAGPAPAUNLAD SA ANOMANG URI NG KALOOB, ANG MALIIT NA HALAW NA ITO BUHAT SA AKLAT NG MGA MEDIUM, AY INAASAHAN NAMING PAKIKINABANGAN NG MARAMING NAGSISIPAGSALIKSIK UKOL SA ESPIRITISMO. ... Read more

  PHP999.73

 • Ang Karunongang Lihim Na Nauukol Sa Mga Nunal Ng Tao

  Ang nunal ay siyang parang tuldok na kulay itim at tumutubo saan mang parte ng ating katawan.May dalawang klase ang nunal. Ang buhay na nunal at ang patay na nunal. Ang buhay na nunal ay yaong nunal na tumutubo na parang bukol na maliit at kung minsan pa’y tinutuboan ito ng isang pirasong buhok sa tuktok nito. Ang nunal naman na patay kung tawagin ay yaong nunal na hindi tumubo at naging maitim na ... Read more

  PHP599.84

 • Kapangyarihan Ng Halaman

  Sa ating bansa, dito sa Pilipinas, ang mga taong nag-aaral ukol sa panggagamot at paggawa ng mga himala gamit nag mga herbal na may kasamang mga spell ng karunongang lihim ay tinatawag na mga Albularyo. Na kung saan, sa kanila dinadala ang mga taong may pisikal at espirituwal na karamdaman upang gumaling. Marami ang nais matuto sa gawaing ito ngunit kakaunti lamang ang napagbigyan ng maykapal ... Read more

  PHP749.80