Skip to main content

Shopping Cart

You're getting the VIP treatment!

Item(s) unavailable for purchase
Please review your cart. You can remove the unavailable item(s) now or we'll automatically remove it at Checkout.
itemsitem
itemsitem

Recommended For You

Loading...
 • మీకు ఎవరు చెప్పారు?

  (కవితల పుస్తకం)

  పాఠకుల యొక్క కొన్ని అభిప్రాయాలు"మీ కవితలు చాలా బాగున్నాయి మరియు మీకు చాలా ప్రతిభ ఉందని చూపిస్తుంది. మీకు చాలా అసాధారణమైన విధానం ఉంది మరియు సరైన చికిత్సను ఇస్తే, పుస్తకానికి కొంత డిమాండ్ ఉంటుందనడంలో సందేహం లేదు."ఎక్సాలిబర్ ప్రెస్ ఆఫ్ లండన్ (ఇంగ్లాండ్)"కవితాత్మకంగా చూసిన మీ కవితలకు సంగీత గుణం ఉంది, మరియు పాటలకు వచనాలుగా మంచిగా ఉంటుంది.""ఏడుపు రాళ్ళు""నిశ్శబ్దంగా బాధపడేవారి పట్ల మంచి, కరుణాపూరితమైన భ ... Read more

  Free

 • అప్రాశ్యులు

  అరవైయేళ్ల నాటి ఈ 'స్త్రీ' నవల ఈనాటి అతివకి ప్రతిబింబం.రజని ఆత్మనిర్భరశక్తి అసాధారణమైతే ఆమె చంచలస్వభావం అనూహ్యగోచరం.కమల పాతివ్రత్య సంకల్పం ఆదరణీయమయితే ఆమె లోనయిన పరపురుషాకర్షణ ప్రకృతిసహజం.విశాల అఖండిత సేవాభావం మానవాతీతమైతే ఆమె చూపే అపార ప్రేమానురాగం స్త్రీతత్వనిదర్శనం.ఈ ఐ-బాటిల్లో ని రామం రజనీల అనూహ్య అనుబంధం, ప్రసాద్ కమలల విచిత్ర సంబంధం, సనల్ విశాలల పవిత్రబంధం నేటి పాఠకులకు వింటేజ్ వైన్.త్రీ ఛీర్స ... Read more

  Free

 • అతను నాకు చెప్పాడు

  (కవితల పుస్తకం)

  పాఠకుల యొక్క కొన్ని అభిప్రాయాలు"మీ కవితలు చాలా బాగున్నాయి మరియు మీకు చాలా ప్రతిభ ఉందని చూపిస్తుంది. మీరు చాలా అసాధారణమైన విధానాన్ని కలిగి ఉన్నారు మరియు సరైన చికిత్స ఇచ్చినప్పుడు, పుస్తకానికి కొంత డిమాండ్ ఉండాలి అనడంలో సందేహం లేదు.ఎక్స్కాలిబర్ ప్రెస్ ఆఫ్ లండన్ (ఇంగ్లాండ్)"కవితాత్మకంగా మీ కవితలు సంగీత గుణాన్ని కలిగి ఉన్నాయి, మరియు పాటలకు వచనాలుగా ఉంటాయి.""ప్రేమికుల నిబంధన""ఇది విచారకరమైన పాటలా అనిప ... Read more

  Free

 • క్షంతవ్యులు

  తొలినవలని మొదటి ముద్దుతో పోల్చడం అతిశయోక్తి కాదు.ఈ 1954 నవల నేటి భీమేశ్వర చల్లా నాటి సి. బి. రావు గా రచించినది.చిన్ననాటి నేస్తాలు, రామం, శశి, యుక్త వయసులో ప్రేమవలలో చిక్కుకుంటారు.కాని విధి వారి వివాహ బంధానికి యమ పాశం అడ్డువేయాగా రామం శశిని కోల్పోతాడు.చనిపోయిన ప్రియురాలిని తన ప్రేమలో సజీవింపించడం రామం జీవిత లక్ష్యం చేసుకుంటాడు.ఆ మానసిక స్థితిలో ఉన్న అతని జీవిత... ... Read more

  Free

 • అప్రాశ్యులు

  అరవైఏళ్లనాటి ఈ 'స్త్రీ' నవల ఈనాటి అతివకి ప్రతిబింబం.రజని ఆత్మనిర్భరత అసాధారణమయితే ఆమె చంచల ప్రవృత్తి అనూహ్యగోచరం.కమల పాతివ్రత్యసంకల్పం అఖుంటితమయితే ఆమె లోనయిన పరపురుషాకర్షణ ప్రకృతిచిత్తం.విశాల ఉదార సేవాభావం దైవత్వమయితే ఆమె చూపే అపార ప్రేమానురాగం స్త్రీ సహజ వ్యక్తిత్వం.ఈ ఐ-బాటిల్ లోని రజనీ - రామంల ప్రేమగీతాలు, కమల - ప్రసాద్ ల రాగద్వేషాలు మరియు విశాల - సనల్ ల అనురాగఛాయలు నేటి తెలుగు పాఠకుల కొరకు ఈ ... Read more

  Free

 • క్షంతవ్యులు

  తొలినవలని మొదటి ముద్దుతో పోల్చడం అతిశయోక్తి కాదు.ఈ 1956 నవల నేటి భీమేశ్వర చల్లా నాటి సి. బి. రావు గా రచించినది.చిన్ననాటి నేస్తాలు, రామం, శశి, యుక్త వయసులో ప్రేమవలలో చిక్కుకుంటారు.కాని విధి వారి వివాహ బంధానికి యమ పాశం అడ్డువేయాగా రామం శశిని కోల్పోతాడు.చనిపోయిన ప్రియురాలిని తన ప్రేమలో సజీవింపించడం రామం జీవిత లక్ష్యం చేసుకుంటాడు.ఆ మానసిక స్థితిలో ఉన్న అతని జీవితంలోకి యశోరాజ్యం తన ప్రేమానురాగాలతో అడుగ ... Read more

  Free

 • తప్పటడుగులు: A Short Story

  by BS Murthy ...
  This is BS Murthy's maiden writing in his mother tongue, whose body of literary work in English comprises of five novels (Benign Flame: Saga of Love, Jewel-less Crown: Saga of Life, Crossing the Mirage - Passing through youth, Glaring Shadow - A stream of consciousness novel 'n Prey on the Prowl - A Crime Novel), a collection of short stories (Stories Vareid - A Book of Short Stories), a ... Read more

  Free

 • Audiobook

  దశావతార స్తోత్రములు (Dasavatara stotramulu in Telugu)

  Narrated by Kameswara Rao Vadlamani ...

  Unabridged

  33 min

  కోనసీమలో ఈ 'కోసూరి రాఘవ' విరచిత దశావతార స్తోత్రములు షుమారు వంద సంవత్సరాలకు పైగా ప్రాచుర్యం లో వున్నాయి. వీటిని స్తోత్రించే విధానo 'వడ్లమాని కామేశ్వర రావు' స్వరంలో ఇచట పొందుపరచబడింది.రామా ! నీ మహిమలెన్న తరమా! బ్రహ్మాదుల కైనా !రామా ! నీ మహిమలెన్న తరమా! సనకాదుల కైనా!1వచ్చి వారధిని జొచ్చి సోమకునిహెచ్చు శరంబుల గృచ్చి సుతులగొనిఇచ్చతొ వేగమె - తెచ్చి విధాతకుహెచ్చరికతొ నివు ఇచ్చి ఏలితివిమత్స్యావతారా జై మత ... Read more

  Free

 • TELUGU SHANGKARYA DICTIONARY

  by Remem Maat ...
  series Shangkarya Bilingual Dictionaries
  This is a compact introductory Telugu > Shangkarya dictionary.Shangkarya is the easiest language to speak, read, write and learn.Its words are short, easily spoken ones of up to just three syllables that can be quickly remembered.All its vocabulary consists of loanwords used now or previously in over 400 languages and dialects from across the world. Thus, no learning efforts will be wasted ... Read more

  $0.69 USD

 • The Three fishes

  మూడు చేపల కథ

  series Telugu short stories
  An ancient story from the great epic mahabhaarata. The Three fishes is a story about three fishes who fight for their survival. This story infuse life lessons with fun. Reading a story to your kid is a great calming experience and that while teaching your mother toungue. Read this great ancient story from India while learning so many new telugu words and enjoy a great story.ముందు చూపు మనిషికి ఎంత ... Read more

  $0.79 USD or Free with Kobo Plus

 • Ghostly Monster (Telugu)

  This is a short funny story about a little girl Sona and her grandmother - who scare away the two thieves using a toy monster. This story helps children to learn about the following concepts of light - reflection and shadow. It also teaches children that knowledge is power.After reading the story, the children can ponder over the interesting questions to further enhance their learning and creative ... Read more

  $0.99 USD or Free with Kobo Plus

 • Telugu-English Book Adding 15 Years to The Wellbeing of Our Indian Community In USA and Everyone Else In USA-English

  by Dr S Om Goel ...
  Adding 15 years to the well-being of our Indian community in USA and every immigrant in USA.Next three months are very crucial for our Indian community here in USA, crucial for us and our children and our junior and senior colleagues. it applies to all immigrant communities who look different.So, my vision is that we can take precautions in next three months’ period, how to keep us safe in next 3 ... Read more

  $0.99 USD or Free with Kobo Plus