Skip to main content

More titles to consider

Loading...

Shopping Cart

You're getting the VIP treatment!

Item(s) unavailable for purchase
Please review your cart. You can remove the unavailable item(s) now or we'll automatically remove it at Checkout.
itemsitem
itemsitem
 • అప్రాశ్యులు

  అరవైయేళ్ల నాటి ఈ 'స్త్రీ' నవల ఈనాటి అతివకి ప్రతిబింబం.రజని ఆత్మనిర్భరశక్తి అసాధారణమైతే ఆమె చంచలస్వభావం అనూహ్యగోచరం.కమల పాతివ్రత్య సంకల్పం ఆదరణీయమయితే ఆమె లోనయిన పరపురుషాకర్షణ ప్రకృతిసహజం.విశాల అఖండిత సేవాభావం మానవాతీతమైతే ఆమె చూపే అపార ప్రేమానురాగం స్త్రీతత్వనిదర్శనం.ఈ ఐ-బాటిల్లో ని రామం రజనీల అనూహ్య అనుబంధం, ప్రసాద్ కమలల విచిత్ర సంబంధం, సనల్ విశాలల పవిత్రబంధం నేటి పాఠకులకు వింటేజ్ వైన్.త్రీ ఛీర్స ... Read more

  Free

 • అప్రాశ్యులు

  అరవైఏళ్లనాటి ఈ 'స్త్రీ' నవల ఈనాటి అతివకి ప్రతిబింబం.రజని ఆత్మనిర్భరత అసాధారణమయితే ఆమె చంచల ప్రవృత్తి అనూహ్యగోచరం.కమల పాతివ్రత్యసంకల్పం అఖుంటితమయితే ఆమె లోనయిన పరపురుషాకర్షణ ప్రకృతిచిత్తం.విశాల ఉదార సేవాభావం దైవత్వమయితే ఆమె చూపే అపార ప్రేమానురాగం స్త్రీ సహజ వ్యక్తిత్వం.ఈ ఐ-బాటిల్ లోని రజనీ - రామంల ప్రేమగీతాలు, కమల - ప్రసాద్ ల రాగద్వేషాలు మరియు విశాల - సనల్ ల అనురాగఛాయలు నేటి తెలుగు పాఠకుల కొరకు ఈ ... Read more

  Free

 • క్షంతవ్యులు

  తొలినవలని మొదటి ముద్దుతో పోల్చడం అతిశయోక్తి కాదు.ఈ 1954 నవల నేటి భీమేశ్వర చల్లా నాటి సి. బి. రావు గా రచించినది.చిన్ననాటి నేస్తాలు, రామం, శశి, యుక్త వయసులో ప్రేమవలలో చిక్కుకుంటారు.కాని విధి వారి వివాహ బంధానికి యమ పాశం అడ్డువేయాగా రామం శశిని కోల్పోతాడు.చనిపోయిన ప్రియురాలిని తన ప్రేమలో సజీవింపించడం రామం జీవిత లక్ష్యం చేసుకుంటాడు.ఆ మానసిక స్థితిలో ఉన్న అతని జీవిత... ... Read more

  Free

 • క్షంతవ్యులు

  తొలినవలని మొదటి ముద్దుతో పోల్చడం అతిశయోక్తి కాదు.ఈ 1956 నవల నేటి భీమేశ్వర చల్లా నాటి సి. బి. రావు గా రచించినది.చిన్ననాటి నేస్తాలు, రామం, శశి, యుక్త వయసులో ప్రేమవలలో చిక్కుకుంటారు.కాని విధి వారి వివాహ బంధానికి యమ పాశం అడ్డువేయాగా రామం శశిని కోల్పోతాడు.చనిపోయిన ప్రియురాలిని తన ప్రేమలో సజీవింపించడం రామం జీవిత లక్ష్యం చేసుకుంటాడు.ఆ మానసిక స్థితిలో ఉన్న అతని జీవితంలోకి యశోరాజ్యం తన ప్రేమానురాగాలతో అడుగ ... Read more

  Free

 • తప్పటడుగులు: A Short Story

  by BS Murthy ...
  This is BS Murthy's maiden writing in his mother tongue, whose body of literary work in English comprises of five novels (Benign Flame: Saga of Love, Jewel-less Crown: Saga of Life, Crossing the Mirage - Passing through youth, Glaring Shadow - A stream of consciousness novel 'n Prey on the Prowl - A Crime Novel), a collection of short stories (Stories Vareid - A Book of Short Stories), a ... Read more

  Free

 • TELUGU SHANGKARYA DICTIONARY

  by Remem Maat ...
  series Shangkarya Bilingual Dictionaries
  This is a compact introductory Telugu > Shangkarya dictionary.Shangkarya is the easiest language to speak, read, write and learn.Its words are short, easily spoken ones of up to just three syllables that can be quickly remembered.All its vocabulary consists of loanwords used now or previously in over 400 languages and dialects from across the world. Thus, no learning efforts will be wasted ... Read more

  $0.71 USD

 • Ghostly Monster (Telugu)

  This is a short funny story about a little girl Sona and her grandmother - who scare away the two thieves using a toy monster. This story helps children to learn about the following concepts of light - reflection and shadow. It also teaches children that knowledge is power.After reading the story, the children can ponder over the interesting questions to further enhance their learning and creative ... Read more

  $0.99 USD

 • దిగంబర దేవతలు (Digambara Devathalu)

  Love and Fortune are featureless and aimless inanimate objectsBy melting and freezing can transform into many shapes and sizesNo one knows when and how they come and goప్రేమ , భాగ్యం ఓ నిర్ణీతమైన ఆకారం ఆశయం లేని జడ పదార్ధాలుఘనీభవిస్తాయి ద్రవీభవిస్తాయి రకరకాలుగా మారిపోతూ వుంటాయిఅవి ఎప్పుడు ఎలా వస్తాయో ఎప్పుడు ఎలా పోతాయో ఎవరికీ తెలియదు ! ... Read more

  $0.99 USD

 • The Daring Rescue (Telugu)

  This is a short inspiring story of a scientist who is working on low cost solar battery invention for his country . One day the scientist gets kidnapped. Three children with the help of villagers rescue the scientist using the concept of electric bulbs. This story helps children to learn that a little knowledge that gets used is worth infinitely more than the knowledge that is idle.After reading ... Read more

  $0.99 USD

 • Manavothhama Rama

  This Books tells the 16 Great Qualities that Rama have and How each and every quality of Rama made him the greatest Human being ever born in this universe. This book narrates What quality Emerges and When will the quality emerges & How the quality drives Rama in his life journey in a detail way. ... Read more

  $0.99 USD

 • నీ జీవితంలో కొన్ని పాఠాలు

  by Madhu Ronda ...
  జీవితం అనుభవాల సారాంశం.ఏ రెండు జీవితాలు ఒకే రకంగా ఉండవు కానీ ఒకరి జీవితంలో కొన్ని మార్పులతో ఇంకో జీవితం రూపుదిద్దుకుంటుంది.మన రక్త సంబంధాలు మరియు మనవ సంబంధాలు ఈ విధంగానే రూపుదిద్దుకుంటాయి అనేది వాస్తవం.ఈ తర్కం ప్రకారం తండ్రి జీవితంలో పాఠాలు కొడుకుకి దగ్గరగా ఉపయోగపడతాయి.దీని మూలంగానే మన భారతదేశ కుటుంబ వ్యవస్థ బలంగా ఇతర దేశాలలో సైతం గుర్తింపబడుతుంది.జీవితం ఒక పెద్ద పాఠశాల. ప్రస్తుత పుస్తకం జీవితం అన ... Read more

  $0.99 USD