More titles to consider

Shopping Cart

You're getting the VIP treatment!

With the purchase of Kobo VIP Membership, you're getting 10% off and 2x Kobo Super Points on eligible items.

Item(s) unavailable for purchase
Please review your cart. You can remove the unavailable item(s) now or we'll automatically remove it at Checkout.
itemsitem
See your RECOMMENDATIONS

Synopsis

Liczne interakcje pomiędzy cywilizacją euroatlantycką i światem islamu niewątpliwie stanowią współcześnie asumpt ku głębszej dezintegracji międzykulturowej. Pomimo wielu zabiegów na rzecz załagodzenia sporu, kwestia unifikacji społeczno-politycznej obu cywilizacji nadal pozostaje poza zasięgiem realizacji ze względu na permanentne zachowania odbiegające od norm uzależnionych w relacjach stosunków międzynarodowych. Islamu nie należy rozpatrywać w aspekcie nadziei Zachodu bądź jego zagrożenia, ale jako równoprawny podmiot wszelkich układów na arenie politycznej świata wraz z pogodzeniem jego charakterystycznego podejścia w zakresie niekonwencjonalnych metod oddziaływania w sferze socjalnej i politycznej.

Współczesne zachwiania równowagi w kontaktach między obiema cywilizacjami stały się poważnym zagrożeniem dla funkcjonowania ładu na arenie międzynarodowej zarówno w stopniu mikro- jak i makrospołecznym, silnie korelując z możliwością oddziaływania na charakter i oblicze obecnych stosunków międzykulturowych. Nierealna jest kompletna weryfikacja oraz likwidacja zjawiska ponadnarodowego problemu religijnej dyskryminacji, której częściową minimalizację umożliwić może trwalsze zapewnienie kooperacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami religijnymi, a wewnątrzpaństwowymi uregulowaniami skłaniającymi się do bardziej przychylnego stanowiska względem obcych narodowości, zarówno pod względem kulturowym, jak i religijnym.

W pracy podjęto problem analizy wpływu parytetów religijnych islamu na rozwój konfliktów społeczno-politycznych w aspekcie pluralizmu kulturowo-cywilizacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad odbiegających od europejsko-amerykańskich standardów wytyczających stosunki międzyludzkie. W niniejszym studium scharakteryzowane zostało dziedzictwo kulturowe islamu, którego specyfika w zakresie pozornego uniwersalizmu oraz rygoryzm religijnej poprawności w znacznym stopniu odbijają się na współczesne relacje i postawę w kwestii umiędzynarodowienia kulturowo-cywilizacyjnej dychotomii, burząc harmonię relacji międzypaństwowych.

Występowanie charakterystycznego rozbicia, antagonizmów i pogłębiających anomalii w koniunkturze polityczno-gospodarczej często uwarunkowane jest poziomem rozwoju cywilizacyjno-technologicznego konkretnego z państw oraz wypracowanymi mechanizmami różnorodnych systemów politycznych, które nie zawsze wiążą się z gwarancją poszanowania praw jednostki, zwłaszcza przy jednoczesnej integracji prawa koranicznego z większością dziedzin życia społecznego muzułmanów, ograniczając ich uczestnictwo w wymiarze szeroko pojętych stosunków międzynarodowych.

Niezwykle istotne jest więc skonkretyzowanie poszczególnych zjawisk wpływających na pejoratywne nastawienie obu cywilizacji oraz umożliwienie, stopniowe zrozumienie i kontrolę wszelkich działań, wypracowując znacznie efektywniejszy system wspólnotowy dzielący kumulatywne wartości oraz alternatywne idee, których założony uniwersalizm przyczyniłby się do redukcji ksenofobii i kulturowo-religijnej dyskryminacji na arenie międzynarodowej.

Hipotezą pracy jest przypuszczenie, iż w aspekcie perspektywy rozwoju ewolucji pejoratywnego nastawienia względem holistycznego ujęcia monogeniczności podmiotów cywilizacji muzułmańskiej i rygoryzmu religijnej poprawności, w efekcie internacjonalizacji stosunków międzynarodowych na tle heterogenicznego środowiska kulturowo-cywilizacyjnej globalizacji daje asumpt ku dalszej destabilizacji religijnego pluralizmu jednocześnie wywierając wpływ na dynamizm współczesnej koncepcji rozwoju społeczno-politycznych relacji pomiędzy społeczeństwami państw muzułmańskich, a cywilizacją euroatlantycką.

Ratings and Reviews

Overall rating

No ratings yet
(0)
5 Stars 4 Stars 3 Stars 2 Stars 1 Stars
0 0 0 0 0

Be the first to rate and review this book!

You've already shared your review for this item. Thanks!

We are currently reviewing your submission. Thanks!

Complete your review

(0)

You can read this item using any of the following Kobo apps and devices:

  • DESKTOP
  • eREADERS
  • TABLETS
  • IOS
  • ANDROID
  • WINDOWS