More titles to consider

Shopping Cart

You're getting the VIP treatment!

With the purchase of Kobo VIP Membership, you're getting 10% off and 2x Kobo Super Points on eligible items.

Item(s) unavailable for purchase
Please review your cart. You can remove the unavailable item(s) now or we'll automatically remove it at Checkout.
itemsitem
See your RECOMMENDATIONS

Synopsis

"

Nie jeste? grafikiem, a chcesz projektowa? zachwycaj?ce witryny internetowe?

 • Dowiedz si?, jak stworzy? u?yteczny uk?ad witryny i mi?y dla oka interfejs u?ytkownika
 • Naucz si? umiej?tnie dobiera? i odpowiednio zestawia? kolory serwisu
 • Opanuj zasady stosowania fontów oraz uatrakcyjniania strony grafik? i typografi?

My?lisz, ?e zadanie programisty ko?czy si? na stworzeniu wydajnego i funkcjonalnego silnika witryny, a kwestia jego wygl?du to ju? "sprawa dla webmastera"? Frustruje Ci?, ?e potrafisz robi? perfekcyjnie dzia?aj?ce strony, które bez dobrego grafika nie wzbudzaj? entuzjazmu u?ytkowników? Je?li wci?? uwa?asz, ?e wyczucie graficzne pozwalaj?ce tworzy? zachwycaj?ce wizualnie strony internetowe to umiej?tno?? zarezerwowana jedynie dla najlepszych projektantów i webmasterów, pora sko?czy? ze stereotypami i ograniczeniami! Oto drugie wydanie rewolucyjnej ksi??ki, która odmieni?a sposób pracy programistów na ca?ym ?wiecie!

Ta wype?niona kolorowymi ilustracjami, licznymi przyk?adami i przejrzystymi instrukcjami ksi??ka pozwoli Ci szybko zrozumie? zasady dobrego projektowania stron internetowych, dzi?ki czemu ju? wkrótce zastosujesz je w swoich projektach. B?dzie dla Ciebie praktycznym przewodnikiem, prowadz?cym od koncepcji do realizacji przez wszystkie niezb?dne zagadnienia, takie jak sensowny uk?ad i atrakcyjna kompozycja witryny, przykuwaj?ca uwag? kolorystyka, czytelna typografia i w?a?ciwe zdj?cia. Szybko przekonasz si?, dlaczego w?a?nie ta ksi??ka cieszy si? tak? popularno?ci? w?ród programistów. Nim si? zorientujesz, ju? zaczniesz tworzy? zachwycaj?ce serwisy internetowe!

​Dowiesz si? m.in., jak:

 • dobiera? kolory, by komponowa? mi?e dla oka schematy barw
 • budowa? solidne uk?ady, efektywnie stosuj?c systemy siatek i bia?? przestrze?
 • wykorzystywa? tekstury, w tym pot?g? nawet najprostszych elementów, takich jak punkt, linia, figura, g??bia czy dese?
 • opanowa? sztuk? transformacji nudnych kompozycji w ol?niewaj?ce per?y przy u?yciu samej typografii
 • wybiera?, modyfikowa? i pozycjonowa? grafiki na stronie
 • ?mia?o projektowa? strony kompatybilne z urz?dzeniami przeno?nymi
 • korzysta? z dobrodziejstw fontów dzi?ki deklaracji @font-face

​Opanuj zasady dobrego projektowania - od koncepcji do sprawnej realizacji!


Jason Beaird jest projektantem i programist? z wi?cej ni? dziesi?cioletnim do?wiadczeniem w pracy nad wieloma uznanymi i nagradzanymi witrynami internetowymi. Dzi?ki zami?owaniu do projektu graficznego i wielkiemu oddaniu standardom sieciowym Jason sukcesywnie znajduje nowe sposoby, by uczyni? sie? pi?kniejszym miejscem. W chwilach, gdy nie bawi si? pikselami w Photoshopie b?d? nie kombinuje ze znacznikami HTML, dzieli si? z innymi swoj? twórcz? pasj?.


 

http://helion.pl/ksiazka_roku.phtml"">http://helion.pl/img/rozne/rozne/sell_​konkurs_6.jpg"" />

 

"

Ratings and Reviews

Overall rating

No ratings yet
(0)
5 Stars 4 Stars 3 Stars 2 Stars 1 Stars
0 0 0 0 0

Be the first to rate and review this book!

You've already shared your review for this item. Thanks!

We are currently reviewing your submission. Thanks!

Complete your review

(0)

You can read this item using any of the following Kobo apps and devices:

 • DESKTOP
 • eREADERS
 • IOS
 • ANDROID
 • TABLETS
 • WINDOWS